For Digitized Smart Factories

Stabil plattform ger optimala beredningar- för GKN Aerospace Engine Systems

Branschkraven på spårbarhet inom flygindustrin gör att det behövs en stabil plattform för alla typer av underlag i produktionen. Siemens NX-mjukvara ger GKN Aerospace Engine Systems den möjligheten med en stor och flexibel verktygslåda som ger optimala beredningar – och sparar tid.

För GKN Aerospace Engine Systems är helheten viktig. Att kunna välja metod efter produkt och inte tvärtom. Som PLM-lösning används Siemens mjukvara  Teamcenter där samtliga underlag inklusive 3D-verktyg, fixturer och inprocess- modeller finns samlade. Här är till exempel attribut och verktygsdata kopplade till komponenter i databasen. Tids- och kostnadsmässig effektivitet. För svarvning, fräsning och probning används NX CAD/CAM med plugin-modulen VoluMill.

– VoluMill är effektiv både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Vår erfarenhet är att det finns störst besparingspotential i skärande verktyg men även operationstid. I flera fall har vi sett besparingar på 10–-50 procent i verktygskostnad. Det är bland annat kopplat till att man kan använda hela skärkanten på fräsverktyg, säger Daniel Lindquist, CAM Engineer och specialist inom fräsning på GKN Aerospace Engine Systems.

Stabil plattform

I början av 2000-talet föråldrades CADDS5 och skulle ersättas. Dåvarande Unigraphic, dagens Siemens NX, blev branschstandard inom flygmotorsidan.

– Det fanns även stora möjligheter till en totallösning för IT/PLM system varför GKN Aerospace Engine Systems valde att gå vidare med Siemens NX. Genom att ha tillgång till samtliga optioner i NX CAM har vi tillgång till en flexibel verktygslåda som ger oss möjlighet att göra optimala beredningar. Här är beredningar och underlag associativa med produktdefinitionen, säger Andreas Dahmm, Senior Manufacturing Engineer på GKN Aerospace Engine Systems.

Branschkraven på spårbarhet inom flygindustrin är hårda.

– Vi behöver en stabil plattform för alla typer av underlag i produktionen. Genom att använda Siemens produkter har vi den möjligheten. Vi vinner dessutom massor av tid genom att olika förbestämda roller i PLM-systemet lätt kan söka information. Till exempel kan en CAM Engineer hitta Best Practice för bearbetning av ett visst material eller en viss typ av produkt med alla underlag kopplat till den, säger Andreas Dahmm.

GKN

Andreas Dahmm Senior Manufacturing Engineer, Daniel Lindquist CAM Engineer
Mer information: www.gkn.se/aerospace

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-