For Digitized Smart Factories

Du är inbjuden! - 2015 Plant Simulation Worldwide User Conference

Den 15-17 juni arrangerar Siemens “2015 Plant Simulation Worldwide User Conference” i Stuttgart. Ett bra tillfälle att träffa användare av Plant Simulation, lära sig mer om mjukvaran, se de senaste nyheterna och få en inblick i vad som är på gång i kommande versioner. Hoppas vi ses där!

You are invited! Learn. Share. Innovate.
2015 Plant Simulation Worldwide User Conference
15 - 17 juni , 2015
Stuttgart, Germany
 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-