For Digitized Smart Factories

Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen!

Lösningen för framtiden ligger i att föra samman den virtuella och den verkliga produktionsvärlden. Detta kommer att minska tiden till marknaden, göra produktionen säkrare, mer effektiv och flexibel, dessutom hjälper det industriföretag att behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Digitaliseringen blir nu en del av automatiseringen av produktionen på företagen.

Målen är att öka produktivitet, effektivitet, snabbhet och kvalitet. På så sätt kan företagen behålla och utveckla sin konkurrenskraft in i framtiden.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-