For Digitized Smart Factories

Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen!

Lösningen för framtiden ligger i att föra samman den virtuella och den verkliga produktionsvärlden. Detta kommer att minska tiden till marknaden, göra produktionen säkrare, mer effektiv och flexibel, dessutom hjälper det industriföretag att behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Digitaliseringen blir nu en del av automatiseringen av produktionen på företagen.

Målen är att öka produktivitet, effektivitet, snabbhet och kvalitet. På så sätt kan företagen behålla och utveckla sin konkurrenskraft in i framtiden.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-