For Digitized Smart Factories

3D-verktøyene som skal revolusjonere skipsindustrien

I Summit arbeider de med å utvikle et nytt designverktøy i 3D som de tror vil revolusjonere skipsindustrien.

De mener det blir skipsindustriens svar på bygningsbransjens 3D-verktøy for bygningsinformasjonsmodellering, eller såkalt BIM, en avansert 3D-modellering som benyttes til å modellere bygninger digitalt. Modellene er sammensatt av objekter som er tildelt en rekke egenskaper, og når et objekt forandres forteller programmet også hvordan dette påvirker relasjonen til de andre objektene i modellen. Det er en tilsvarende teknologi som Summit sammen med Siemens PLM Software utvikler til skipsindustrien.

- Dette er modelleringsverktøy som passer for bygging av skip, offshoreinstallasjoner og til andre engineeringsoppgaver der det er få enheter som skal produseres, og hvor det er stor grad av kompleksitet og usikkerhet, forklarer Magnus Normann som er daglig leder i Summit.

pdfLes mer...

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-