For Digitized Smart Factories

Flödessimulering som beslutsstöd- på Volvo Cars, Simon Lidberg

Volvo Cars är inne i en transformationsperiod där företaget siktar på att bli världens mest eftertraktade bilmärke i premiumsegmentet samtidigt som vi fördubblar vår försäljningsvolym. Detta ställer stora krav på vår produktion att leverera bilar och motorer i allt högre volym. För att ta rätt beslut och utvärdera olika konceptlösningar väljer vi att arbeta med flödessimulering genomgående i våra projekt.

› Seminarium - Högre takt och färre överraskningar

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-