For Digitized Smart Factories

Flödessimulering som beslutsstöd- på Volvo Cars, Simon Lidberg

Volvo Cars är inne i en transformationsperiod där företaget siktar på att bli världens mest eftertraktade bilmärke i premiumsegmentet samtidigt som vi fördubblar vår försäljningsvolym. Detta ställer stora krav på vår produktion att leverera bilar och motorer i allt högre volym. För att ta rätt beslut och utvärdera olika konceptlösningar väljer vi att arbeta med flödessimulering genomgående i våra projekt.

› Seminarium - Högre takt och färre överraskningar

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-