For Digitized Smart Factories

Stor interesse for Summit Industrial Skills-seminar

endringhanterin-141125

Vi takker alle som viste interesse for og deltok på seminarene våre dette kvartalet. Tilbakemeldingene har vært positive, og det ser ut til at det har vært nyttig faglig påfyll så vel som inspirasjon.

25. november fyltes seminarloftet hos Summit helt opp med kunder og andre som hadde interesse for temaet endringshåndtering. Infiniti Red Bull Racing inspirerte med sin effektive og kontrollerte prosess og måten de jobber på med tett integrerte systemer (NX CAD, CAM, CAE og Teamcenter). Med rundt 1000 gjennomførte designendringer ukentlig – og alltid via Teamcenter for full sporbarhet og læring – er de et spennende eksempel. GKN lever også under ekstreme krav til sporbarhet og presenterte et norsk eksempel mange relaterte seg til og kunne lære av. Ellers har vi fått mange tilbakemeldinger på gjennomgangen av Teamcenters endringshåndteringsmodul, og ikke minst på demonstrasjonen av endringshåndtering via det enkle brukergrensesnittet i Active Workspace på iPad.

27. november holdt Summit hus for brukermøte for våre kunder som jobber med analyse/CAE. Det ble en tettpakket dag med mer å diskutere og gjennomgå enn det var tid på agendaen, og et ønske om jevnlige treff fremover med enda mer gruppearbeid og direkte analyseoppgaver. Neste brukermøte vil bli annonsert på nyåret, og vi ser frem til flere gode, faglige diskusjoner og oppgaver.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-