For Digitized Smart Factories

Kom i gang med Active Workspace!

Teamcenter Active Workspace har fått veldig god respons hos kunder som har gått i dybden på funksjonalitet og brukergrensesnitt, og var hovedfokus under årets brukerkonferanse PLM Europe. Vi i Summit har installert Active Workspace hos kunde, og hjelper gjerne flere med å få tilgang til fremtidens PLM-grensesnitt.

Active Workspace

Active Workspace gir en ny tilgang inn til produktdataene og –prosessene i Teamcenter. Med Active Workspace får en tilgang til Teamcenter via nettlesere på alle enheter (iPad, Android, iPhone, PC, etc) uten noen installasjon på klientsiden, heller ikke plugins/tillegg. Grensesnittet er intuitivt og kontekstdrevet, og tilpasset brukere som ikke er kjent med Teamcenters datamodell.

Det har lenge vært etterspørsel etter en portal for produktdata for folk i verdikjeden som kan ha nytte av oppdaterte, ”live” produktdata uten inngående Teamcenter- eller ingeniørkompetanse, og det ser ut til at Active Workspace dekker dette behovet godt. Active Workspace dekker etter hvert de fleste moduler i Teamcenter som er i bruk i Norge, og gir nye muligheter verd å se nærmere på. Les mer om Active Workspace her.

Active Workspace kjører Teamcenter-klienten gjennom en nettleser, og trenger altså ingen installasjon av programvare eller plugins/tillegg. Summit kan sette opp Active Workspace på serversiden som et betalt oppdrag på 3-5 dager. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller for å avtale oppsett av Active Workspace.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-