For Digitized Smart Factories

”Vi brinner för svensk verkstadsindustri”

MG verktyg och IDEAL GRP började samarbeta då efterfrågan från kunder på nyckelfärdiga lösningar har ökat. MG verktyg Kräver systemstöd för att kunna leverera exakta kalkyler och tekniska lösningar för att möta kundernas önskemål.

MG verktyg är i första hand återförsäljare av skärande verktyg till metallindustrin. Företaget har kunden i fokus och eftersträvar att erbjuda en komplett lösning för kunden.

MG verktyg kan nu leverera konsulttjänster inom CAM genom möjligheten att skapa ritningar på sammansatta verktyg samt simulera processen med dessa. MG Verktyg använder Siemens NX och har även samarbete med Siemens Finans.

MG verktyg

”Vi har kunder inom de flesta segment inom industrin Tex. Flyg, medicin, fordon, shipping och oil & gas.”

MG verktyg är inriktade på skärverktyg, slipmaterial och mätverktyg med hög kvalité och samarbetar med flera verktygsleverantörer i Sverige, Europa och USA. De har ett brett utbud och leverans som kan ske direkt till dig som kund för att korta ledtiderna. Dessutom finns över 3000 artiklar i lager på plats i butiken. Personalen på MG Verktyg har lång branschkunnighet och gedigen kompetens inom området då alla tidigare arbetat i produktion eller inom verkstadsindustrin i olika funktioner.

Tre frågor till Joachim Gjers, Teknisk säljare, MG Verktyg

joachim 5

Varför valde ni NX CAM och vad är fördelarna med programvaran?

Vi valde NX CAM pga. flera faktorer.

  • Vi har lång erfarenhet av NX CAM efter att ha arbetat i systemet inom flygindustrin i flera år.
  • Då vi jobbar mycket mot flygindustrin är det en klar fördel att arbeta med samma system som de flesta kunder inom segmentet.
  • Fördelen att ha hela vägen från konstruktion till skapande av ritning och NC-program i samma system väger också tungt

Hur är samarbetet med IDEAL GRP (Summ Systems)?

  • Samarbetet med Summ Systems har varit en verklig tillgång för MG-verktyg.
  • Möjligheten att få support i världsklass samt delta i de olika forum som Summ har skapat kring digital manufacturing har lyft vår kunskapsnivå.

Hur påverkar den Corona Pandemi som pågår ert företag och hur ser ni på framtiden?

  • Det är tuffa tider nu och många av våra kunder och samarbetspartners har varit tvungna att reducera takten pga. de följder som pandemin har skapat.
    På MG-Verktyg ser vi ändå ljust på framtiden.
  • Vi vidtar nu de åtgärder som krävs för att inte servicen till kunderna ska störas under den här perioden. Vi hittar nya sätt att jobba med kunderna på distans med digitala verktyg samtidigt som vi jobbar med interna processer för att förbättra vår prestanda för framtiden.

Kontakta oss så berättar vi mer
MG Verktyg 031-54 11 11 www.mg-verktyg.se
IDEAL GRP (Summ Systems) 010-209 98 10 www.summsystems.com

cropped MG logo chrome clear sm                   IDEAL GRP

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-