For Digitized Smart Factories

Så ställer vi om mot en smart industri

Förändringstrycket är stort på Sveriges & Nordens industriföretag. Digitaliseringen gör att företag behöver ställa om snabbare och anpassa sina affärsmodeller för att säkra sin konkurrenskraft. Storföretagen ligger generellt bra till men för många små och medelstora industriföretag är digitaliseringen och den smarta, uppkopplade fabriken fortatt en utmaning.

Företag behöver välja sina strategier nu för att vara konkurrenskraftiga i framtiden och använda digital teknik för att hela tiden utveckla sin produktion och sina processer. Man behöver ta nästa steg för att bli snabbare, effektivare och bättre på att skapa värde för kunder och leverantörer. En annan stor utmaning för industrin är att i rätt tid hitta personal med rätt kompetens och att företagen på sikt kan behöva en annan och bredare kompetensmix. Hur ska vi lyckas med att omsätta det livslånga lärandet i praktiken?

Läs hela intervjun i tillväxtportalen klicka här

 Dick Nystrm Vd Summ Systems AB tillvxtverket norrland tillvxt 1200x630

Dick Nyström, Summ Systems AB (numera IDEAL GRP), +46 (0)10 498 4830

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-