For Digitized Smart Factories

Nästa generation av Siemens NX har kommit!

Marknadens framfart och konkurrenterna väntar inte! Se hur den nya strategin för uppgraderingar av NX kan hjälpa er att snabbare dra fördel av nya funktioner och förbättringar, så att ni kan stärka er innovationskraft och ligga steget före konkurrenterna.

Nyfiken se här

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-