For Digitized Smart Factories

Nyheter! Siemens NX CAM 12

Guiding Curves är nya operationer i NX CAM som ger utökade möjligheter och frihet i att skapa önskade verktygsbanor för ytfräsning av formytor med fullradiefräsar, som ofta kan medföra en bättre ytfinhet. Operationstypen finns som både Fixed Axis (3 axlig) samt Variable (4-5 axlig). Verktygsbanorna drivs av ett eller två set av linjer, kurvor eller kanter, så kallade “guides”. En stor fördel är att dessa ”guides” inte behöver ligga i direkt anslutning till skärmorådet samt att operationen tillåter även underskär. “Morphing” – verktygsbanorna fördelas jämt mellan två set “guides” på det definierade skärområdet. “Constant Offset” – verktygsbanorna får en konstant förskjutning enligt en “guide” på det definierade skärområdet. ”Racetrack around Guide” – verktygsbanan blir runt en ”guide” som ett spiralmönster med formen av guide-kurvan. Båda operationerna erbjuder också automatisk tilt av verktygsaxel för att undvika kollisioner
med skaft eller hållare samt ”smoothing” av skarpa riktningsändringar.

CAM1


Adaptive Milling är nyheter i NX CAM som faller under begreppet ”dynamiska fräsbanor”. NX CAM har sedan tidigare erbjudit flera andra integrerade operationer för denna typ av bearbetning, exempelvis VoluMill, men nu har alltså Siemens utvecklat sin egen operation i denna kategori. Adaptive Milling bibehåller en konstant materialavverkningshastighet och med det konstant verktygsbelastning genom att kontrollera fräsens ingreppsvinkel i verktygsbanan. Operationen har mycket effektiva verktygsbanor som kan spara både programmeringstid, genereringstid, bearbetningstid samt verktygslivslängd för grovfräsningsoperationer. Några andra fördelar med Adaptive Milling är bland annat: ”Morphed Spiral” – skärmönster för öppna områden. ”Pillar Cutting” – helix-bearbetning för ”pelare” som kan uppkomma i skär området.

CAM2


NX CAM Robotic är robotbearbetningen i NX CAM 12 som har förstärkts avsevärt av en virtuell ”teach mode”-teknologi. Detta gör det möjligt för användaren att enkelt programmera en robot för att göra ”pick-and-place” operationer, inklusive att ladda i och ur arbetsstycken i maskiner samt att assistera med verktygsbyte vid behov. Detta medför att en CAM-beredare nu enkelt kan programmera hela processen för roboten vid betjäning av CNC-maskiner inklusive byte av verktyg på roboten för att kunna hantera både ”pick-andplace” samt bearbetning av detaljer.

CAM3

C o n t i n u o u s B-Axis Turning, denna nya funktionalitet ger stöd för att programmera profilsvarvning med variabel B-axel under verktygsbanan. Via grafikfönstret styr man med lätthet de olika B-axelvektorerna för svarvbanan. För maskiner som stödjer svarvning med variabel B-axel så kan denna teknik medföra ökad verktygslivslängd samt en förbättrad ytfinhet då man kan bibehålla en mer optimal vinkel mellan skäret och ytan genom hela svarvkonturen. Det kan också minska både programmeringstid och maskintid då man kan minska antalet operationer och verktygsbyten.

CAM4

Multi-Tool för svarvning, nu finns en ny verktygstyp i NX CAM som kallas Multi Tool och som ger stöd för verktyg med multipla skärgeometrier, det vill säga flera verktygstyper i samma hållare. Man kan också exportera 3D-geometrin för verktyget direkt ifrån NX CAM till verktygsbiblioteket. Denna verktygstyp har
stöd för både svarvoperationer och borrnings-/uppborringsoperationer. Användning av Multi-Tool kan ge användare större flexibilitet samt öka produktiviteten genom att minska verktygsväxlingar.

CAM5CAM6

Tube Milling är de nya 5-axliga operationerna ”Tube Roughing” och ”Tube Finishing” som förenklar programmeringen av smala ihåliga geometrier, så som portar i motorblock.
Programmering av dessa geometrier med konventionella metoder kan vara mycket tidskrävande och med hög risk för fel som resulterar i driftstopp i maskiner. Dessa grov- och finberarbetningsoperationer medför en effektiv programmering samt snabba och felfria 5-axlig fräsbanor som minskar bearbetningstiden och förbättrar ytkvaliteten.

CAM7

Nytt i NX 12 är också NX Machining Line Planner. En applikation för högvolymproduktion av komplicerade detaljer med många features. NX Machining Line Planner kombinerat
med den integrerad NX CAM-applikationen möjliggör distribution, balansering, programmering och simulering av operationer fördelat på flera uppspänningar och maskiner.
Denna integrerade lösning möjliggör dubbelriktad ändringshantering mellan CAM-programmering och ”Line Planning”. Genom att använda en digital tvilling av hela produktionslinan för att optimera processen kan fordons- och maskintillverkare minska planerings- och beredningstiden samt öka flödet genom produktionslinan.

CAM9

Mer information:
Henrik Jaxner
Business Development Manager
CAD/CAM & AM – Digital Part Manufacturing Solutions
Summ Systems AB
+46 (0) 10 498 48 34

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-