For Digitized Smart Factories

Samarbete ger komplett 3D-printlösning

Reportage hämtat ur senaste numret av Maskinoperatören.

I år har Summ Systems inlett ett samarbete med HP och deras Multi Jet Fusion teknik. Detta innebär ett nytt och spännande kapitel för Summ då de nu kan erbjuda sina kunder en komplett 3D-printning lösning. Genom detta samarbete kan Summ också bidra till en ytterligare effektivisering från idé och produktutveckling till färdig produkt och därmed nå ut till fler industrier.

– Vi är så glada att kunna presentera Summ Systems som återförsäljare. De är en perfekt matchning för att nå potentiella kunder som är intresserade av att expandera eller utveckla inom additiv tillverkning. Deras kunskaper kommer att ge kunderna en stor tillgång på den snabbt växande marknaden”, säger Theresia Von Arnold, Nordic Channel Manager från HP om samarbetet.

HP’s 3D-skrivare är avancerade toppmoderna maskiner för att skriva ut fullt funktionsdugliga detaljer för industriell användning eller i produktutvecklingsfas. Multi Jet Fusion tekniken bygger på tre viktiga faktorer; snabb printteknik, slutprodukt med höga materialegenskaper samt låga tillverkningskostnader.
Dessa skrivare är upp till 10 gånger snabbare än många konkurrerande 3D skrivare på marknaden och är väldigt kostnadseffektiva, då de möjliggör en hög grad av återanvändning utav icke härdat material.

Med hjälp utav dessa skrivare kan industrin tillverka delar i fullfärg, svart eller vitt – med kontroll över voxlar (byggstenar - en tredimensionell motsvarighet till en pixel) på en bråkdel av tiden, säger Nadim Bitar Sales Account Manager 3D Printing på Summ Systems. Till skillnad ifrån konkurrerande tekniker så har man valt att lägga stor vikt på miljöaspekter och hantering utav material kring dessa skrivare. Additiv tillverkning förändrar tillvägagångsätten inom produkttillverkning och möjliggör helt nya produktlösningar. Nya revolutionerade maskiner och processer ger stöd åt de snabba förändringar som sker inom additivtill verkning, från prototyptillverkning till serieproduktion. Siemens erbjuder lösningar som möter alla utmaningar inom utveckling, optimering och produktion av både metall- och plastkomponenter genom användning av den senaste tekniken inom Additiv Manufacturing. Då NX är en övergripande plattform för design, simulering och tillverkning så kan specifika modeleringsfunktioner kombineras

med struktur- och topologioptimeringar, säger Henrik Jaxner på Summ Systems. Siemens erbjuder en plattform för att stödja hela processen inom Additiv Tillverkning, från design till komplett printad detalj. Allt detta i en associativ miljö som möjliggör effektiva iterativa ändringar samt revisionshanteringar med minimal arbetsinsats. För att ge intresserade företag en inblick i hur 3D print kan utveckla och tillföra värde i deras verksamhet, bjöd Summ in till en Workshop i Design för Additiv Tillverkning i Linköping den 23 oktober. Tillsammans med HP presenterades helhetslösningen inom området samt integrationen av Siemens mjukvara NX för additiv tillverkning. Det blev en intressant heldag med över 23 deltagare från totalt 12 olika företag. Ett lyckat startskott för Summ Systems och HP’s samarbete.

Under samma vecka som Workshopen i Additiv tillverkning arrangerades i Linköping, ställde Summ Systems även ut på Stora Leverantörsdagen i Göteborg. Temat i år var ”The Industry in Transformation” och flera utav landets ledande teknikföretag såsom Scania, Volvo Group och Veoneer representerade talarlistan.
Under eventet fick besökarna möjlighet att se och diskutera Additiv tillverkning och känna på printade prototyper och slutprodukter. Summ ställde även ut HP’s senaste tillskott inom
3D-print, HP Jet Fusion 500 serien 3D-skrivare.

HP2

Nadim Bitar, Summ Systems

För mer information:
Henrik Jaxner
Area Manager Part Manufacturing
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+46 (0) 10 – 498 48 34

Nadim Bitar
Sales Account Manager 3D Printing
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+46 (0) 10 – 498 48 39

Reportage i Tidningen Maskinoperatören nr 9,  december 2018

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-