For Digitized Smart Factories

Brogren Industries växlar upp när det gäller CAD/CAM system

Siemens NX är en kraftfull integrerad programvarulösning för design, simulering och tillverkning. Att kunna hålla utveckling, testning och produktion i ett system genom hela processen ger en unik insikt i produkten vilket underlättar beslut och ökar kvalitén genom hela produktens livscykel. Tidningen Maskinoperatören gjorde en intervju med Fredrik Olofsson som arbetar som R&D Manager på Brogren Industries. Ämnet är CAD / CAM-system.

Brogrens

Hur använder ni lösningen idag?
– Vi använder Siemens NX för att göra beredning till våra CNC-maskiner och det är ett mycket kraftfullt och flexibelt CAD / CAM -system.
– Med CAM-modulen i NX har vi kapacitet för avancerad bearbetning i form av 5-axlig CNC- fräsning och 5-axliga svarvning med drivna verktyg. Vi gör även ritningaroch förändrar modeller i CAD-modulen, säger Fredrik Olofsson.

Vad hade ni tidigare och vad var avgörande för att byta system på Brogren Industries?
Från att ha varit en traditionell mekanisk verkstad går Brogren mot att vara ett teknikföretag som går mot mer specialisering av att ta fram koncept, prototyper och särskilda processer för att sedan kunna producera för våra kunder i våra tre affärsområden.
– Framgångsfaktor i vår tillväxt är det ständiga arbetet med kvalitet, inte bara produktkvalitet utan den totalkvalitet som Brogren Industries ska förknippas med. Dessutom blir kraven från våra kunder allt större när det gäller digitalisering och Industri 4.0, där måste vi har kraften i systemen för att kunna kommunicera på ett effektivts ätt med kunderna, prata samma språk kan man också säga.
– Fortfarande är produktion den stora drivmotorn, men fler och fler av våra nya och gamla kunder vänder sig till oss för mer avancerade projekt och produkter. Kunder med produkter
som har ett svårbearbetat material med komplex geometri till höga kvalitetskrav är det som gemensamt kännetecknar Brogren Industries.
– Vi hade Mastercam och Inventor två programvaror, som vi fortfarande har kvar under implementeringsarbetet med NX. Anledningen till valet av NX är flera, dels att NX erbjuder fler möjligheter vid beredning av komplexa och utmanande geometrier. Med tidsbesparing för våra tekniker som en viktig faktor. Våra kunder trycker på att det är fördel om vi använder samma programvara, säger Fredrik Olofsson.

Vad är nästa steg i utvecklingen och implementeringen av NX på Brogrens?
– Öka antalet användare internt genom vår egna Teknikerskola som är integrerad i Brogren Industries nya fixturverkstad.

Sänkta programmeringstider
Man säger att PLM-mjukvaran NX effektiviserar digitala fabriken. Varje NX CAM-modul levererar mer än de standardfunktioner som kan förväntas från ett typiskt CAM-system. Exempelvis kan den integrerade maskinsimuleringen drivas av samma kod som din fysiska maskin ska läsa istället för att bara drivas av de interna verktygsbanorna i CAM-systemet. NX levererar alltså en högre nivå av programvalidering integrerat i en och samma applikation.

– Det är nästa steg som vi kommer att ta i utvecklingen och implementeringen av NX på Brogrens. Här finns en stor utveckling i våra produktionssystem och vi kommer under en tid nu att fortsätta att implementera mer mjukvara ifrån Siemens NX 12 som har en stor potential som övergripande digitala lösning för vår produktion, säger Fredrik Olofsson
David Johansson är ansvarig beredare för att föra ut systemet på verkstadsgolvet och säger; – Som manufacturing engineer på Brogren Industries använder jag mig dagligen av CAD/CAM programvaror. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att konstruera 3D modeller och att skapa CAM program för våra CNCmaskiner. Inom Aerospace sidan är det oftast komplex geometri vilket kräver extrem noggrannhet och simultan 5-axliga bearbetning.
– Bytet till programvaran NX har underlättat mitt arbete, då det går att styra inställningar mycket mer fritt samt att det finns mycket smarta funktioner som gör att beredningstiden kortas ner, säger David Johansson. 

Brogrens 2

David Johansson

Summ Systems har och ska leverera följande till Brogrens. Siemens NX CAD/CAM licenser (3 stycken än så länge), postprocessorer, utbildning 4 dagar NX CAD och Workshop 10 dagar NX CAM.  

Reportage i Tidningen Maskinoperatören nr 9,  december 2018

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-