For Digitized Smart Factories

Skriv ut fullt funktionsdugliga detaljer I full färg, svart eller vitt med HP Multi Jet Fusion 3D skrivare

HP’s 3D-skrivare är avancerade toppmoderna maskiner för att skriva ut fullt funktionsdugliga detaljer för industriell användning eller i produktutvecklingsfas. Multi Jet Fusion tekniken bygger på tre viktiga faktorer; snabb printteknik, slutprodukt med höga materialegenskaper samt låga tillverkningskostnader. Dessa skrivare är upp till 10 gånger snabbare än konkurrerande 3D skrivare på marknaden och är väldigt kostnadseffektiva då de möjliggör en hög grad av återanvändning utav icke härdat material.

Med hjälp utav dessa skrivare kan ni tillverka delar i fullfärg, svart eller vitt – med kontroll över voxlar – på en bråkdel av tiden.  

Till skillnad ifrån konkurrerande tekniker så har man valt att lägga stor vikt på miljöaspekter och hantering utav material kring dessa skrivare. 300/500-serien 3D-skrivare är utformade för att kunna nyttjas i kontorsmiljö vilket kräver en enkel hantering utav material, materialmix och användarinterface.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-