For Digitized Smart Factories

NX CAM Guiding Curves | What’s new in NX12

Fixed Axis Guiding Curves & Variable Guiding Curved

Guiding Curves är en nya operationer i NX CAM som ger utökade möjligheter och frihet i att skapa önskade verktygsbanor för ytfräsning av formytor med fullradiefräsar, som ofta kan medföra en bättre ytfinhet. Operationstypen finns som både Fixed Axis (3 axlig) samt Variable (4-5 axlig).

Verktygsbanorna drivs av ett eller två set av linjer, kurvor eller kanter, så kallade “guides”. En stor fördel är att dessa ”guides” inte behöver ligga i direkt anslutning till skärmorådet samt att operationen tillåter även underskär.

  • “Morphing” – verktygsbanorna fördelas jämt mellan två set “guides” på det definierade skärområdet.
  • “Constant Offset” – verktygsbanorna får en konstant förskjutning enligt en “guide” på det definierade skärområdet.
  • ”Racetrack around Guide” – verktygsbanan blir runt en ”guide” som ett spiralmönster med formen av guide-kurvan.

Båda operationerna erbjuder också automatisk tilt av verktygsaxel för att undvika kollisioner med skaft eller hållare samt ”smoothing” av skarpa riktningsändringar

Kontakta oss så berättar vi mer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 010-4984830 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 010-4984834

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-