For Digitized Smart Factories

Summ Systems Din partner innen digital produksjon

NO2

Vi er i en tid der digitalisering snur opp ned på hvordan vi ser på utvikling og fremstilling av nye produkter. Samtidig er det lettere sagt enn gjort å «transformere» bedriftens DNA for å kunne utnytte seg av alle mulighetene. Risikoen ved å bare fortsette
med inkrementelle forbedringsprosjekter er å ende opp med å bli forbikjørt. Kodak var de beste i verden innen sitt forretningsområde, men det hjalp lite når digitalfoto slo bena under forretningsmodellen for denne bransjen. I vår verden er ikke løsningen å ansette
en Chief Digital O cer, men heller å se digitalisering som en helt nødvendig og naturlig del av hverdagen for den eksisterende organisasjonen. Vi vil gjerne hjelpe deg i gang med digitalisering innenfor områdene produktutvikling og produksjon. Sammen
skaper vi en visjon og et veikart for digitalisering av din bedrift basert på den nyeste tilgjengelige teknologien og deres nåværende prosesser og metoder. Vi har et dedikert team som har som jobb å sørge for at de digitale initiativene innføres på en e ektiv måte.

Digital Tvilling
En digital tvilling av enten et produkt, eller et produksjonssystem er en omfattende modell av både mekanikk, elektronikk og software. Den gir deg en unik innsikt i hvordan du kontinuerlig kan forbedre produkter og prosesser. Vi har løsningene for å skape disse
digitale tvillingene, men samarbeider også med andre for eksempelvis å hente inn og analysere data fra produkter og prosesser.

Additive Manufacturing (AM) programvare
Innenfor AM tilbyr vi både en holistisk programvareportefølje fra Siemens som spenner fra additiv design, til prosessimulering, og ikke minst produksjonsstyring. Denne programvaren støtter de fl este printteknologiene på markedet som powderbed, hybrid-additiv, m.m.

Additive Manufacturing (AM) - printere
Vi er partner med HP for levering av deres unike multi-jet fusion 3D printere. For prototypeproduksjon blir det nå mulig å lage deler med ulik tekstur, farge, eller printing av elektriske ledere. Vi tilbyr videre maskiner for store serier, og dette er maskiner som kommer
til å utfordre sprøytestøping for mange bruksområder.

Digital produksjon
Med våre løsninger for digital produksjon kan vi hjelpe dere med simulering, automatisering og digitalisering av produksjonsceller og linjer. Vi kan også hjelpe deg med å gå fra å ha prosedyrer og manuelle prosesser for kvalitetsarbeid, til å ha et digitalt kvalitetssystem som er direkte koblet til produksjonsutstyr OG produktutvikling.

Roboter og automasjon
Vår løsning for design og validering av produksjonsprosesser lar deg simulere på forhånd, slik at du vet at alt kommer til å spille sammen ved igangkjøring. I praksis skaper vi en digital tvilling av ditt produksjonsmiljø.

Vi jobber også med simulering av hele fabrikker der vi skaper en dynamisk modell for fl yt og logistikk som kan brukes til både optimalisering av produksjonen, så vel som evaluering av ulike scenarier ved ombygging av produksjonsanlegg.

Et viktig steg for å kunne digitalisere er å ha en digital infrastruktur som muligjør fl yt av data fra design til produksjon, og selvsagt tilbakemeldinger fra både produksjonsutstyr og sluttprodukter. Med Siemens’ løsning for Product Lifecycle Management(PLM) i bunnen skapes grunnmuren for samhandling internt i bedriften så vel som med underleverandører og partnere.

Summ systems er representert i hele skandinavia og leverer kundetilpassede løsninger og tjenester innen digital produktutvikling og produksjon. Vi leverer løsninger fra blant annet HP og Siemens, og samarbeider også med fl ere andre sentrale teknologileverandører innenfor vårt domene. Vår industrierfaring fra våre naboer i Sverige og Danmark kombinert med lang erfaring fra norsk industri gjør oss i stand til å kombinere det beste fra de ulike kulturer og bransjer for å hjelpe deg med å modernisere din bedrift!

MØT OSS PÅ:
Smart Produksjon
14.-15. nov
Industri Futurum
19.-20. nov

Besøk oss på www.summsystems.com, eller ta kontakt på 480 45 452 dersom du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-