For Digitized Smart Factories

Første store oppdatering kommet ut NX 9.0.1

Den største forandringen ved første øyekast er et helt nytt grensesnitt med såkalte Ribbon toolbars» som man kjenner fra de nyere Office pakkene. Dette kan oppfattes vant i starten, men vi anbefaler kundene å tilvende seg det først som sist. Med de nye toolbare får du bedre oversikt og mye bedre fleksibilitet for å orde funksjonen i grupper slik du vil ha de ut i fra temaet du jobber med.

Av andre store nyheter kan det nevnes at Synchronous Technology nå også finnes ilgjengelig med funksjoner innenfor 2D. Man har her tatt med seg noe «drag and ove» tankegangen fra Synchronous 3D slik at man kan dra og flytte på sketcher selv om de er fully constraint eller ikke constraint i det hele tatt og få det ønskede resultatet kjapt og enkelt.

Den kanskje aller største tekniske nyheten er 4GD, 4th. generation design. Dette er en helt ny måte å bygge sammenstillinger på og vil muliggjøre det å kunne jobbe i ontekst av millioner av parter. 4GD vil i første omgang rette seg mot skipsindustrien, men vi ser allerede stor interesse fra de andre industriene for å få fatt i teknologien. Kort fortalt vil man gå bort i fra en hierkisk assemblystruktur til en topologisk assemblystruktur hvor alle objektet eier seg selv.

Les mer om NX9 nyhetene her
Se video her
Les anmeldes av NX9 fra Development 3D her:

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-