For Digitized Smart Factories

NYA SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER I EN DIGITALISERAD VÄRLD

IT-FORUM 2018

IT-Forum är dagen då industri, akademi, IT-branschen och offentlig sektor samlas och diskuterar hur industri kan ta till sig nya digitala verktyg, kompetens- och resursförsörjning och hur vi kan arbeta med digital säkerhet.​
24 oktober - Sandbacka Science Park - Sandviken

Program klicka här

ÄR DEN DIGITALA TVILLINGEN VIKTIGARE ÄN VERKLIGHETEN?

Vad är egentligen en digital tvilling? Det är en frågeställning som kommer att inleda Urban Johanssons föredrag på IT-Forum. Under föredraget kommer du få reda på mer om simulering och i olika nivåer inom industrin samt få konkreta exempel på digitala tvillingar. Vill du veta hur framtiden kommer att se ut inom det här ämnet?

Välkommen att lyssna på Urbans föredrag.

​Urban Johansson, Summ Systems

Urban SummSystems 002

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-