For Digitized Smart Factories

Den digitala tvillingen och virtuell driftsättning.

Elmia Verktygsmaskiner - tisdag 15 maj kl 14.30 Lobby Syd!
När man skapar en ny maskin, produktionscell eller produktionslina genererar man mängder med data. Ofta har man CAD-modeller, olika simuleringar, automationslösningar mm som tillsammans beskriver hela maskinen och processen den ingår i; denna data är den digitala tvillingen. För att kunna effektivisera lösningen, jobba med mer riktat underhåll och göra bättre framtid designval, är den digitala tvillingen nyckeln. En kritisk del i att få en ny maskin, produktionscell eller produktionslina i full drift är idriftsättningen. Idag kämpar många leverantörer inom automation med idriftsättningar med mycket risker och kostsamma stopp. Här kan man igen använda den digitala tvillingen och göra en virtuell idriftsättning. Ett steg inom digitalisering de flesta kan göra redan idag och där Siemens lösningar finns färdiga att användas här och nu!
Talare:
Elin Nordmark, produktchef för Digital Enterprise - Siemens svar på industri 4.0
Dick Nyström, CEO, Summ Systems, Specialized partner, Manufacturing

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-