For Digitized Smart Factories

Digital tvilling höjer kapaciteten på Volvo

Utmaning:  Robotarna i tätningsstationen i måleriet på Volvo Cars i Torslanda behövde moderniseras och kapaciteten höjas. Som ett steg i Volvos miljö- satsning skulle även det befintliga SSD-dämpningsmaterialet bytas till ett modernare vattenbaserat material.

Lösning:  Teamster, en Siemens Solution Partner som är väl insatt i Volvos standarder med specificerad Siemens- utrustning i nya anläggningar, utrustade hela stationen med  automations- och drivteknik från Siemens, automationsplattformen TIA Portal och simuleringsmjukvaran Process Simulate.

Resultat:  Standardiseringen och simuleringen ger kort idriftsättningstid och underlättar snabba omställningar vid modellbyten. Den digitala tvillingen gör att eventuella fel kan upptäckas och justeras innan idrifttagning. Volvo Cars har fått ett integrerat mjuk- och hårdvarusystem där alla komponenter nås från TIA Portal och kapaciteten har ökat från 55 till 62 karosser/h.

Vi på Summ Systems har haft nöjet att leverera och installera mjukvara för robotsimulering/programmering samt utbilda Teamster i Process Simulate som ingår i Siemens Tecnomatixportfölj, säger Dick Nyström, vd för Summ Systems som är specialistpartner till Siemens inom PLM-området i Skandinavien och som tillsammans med Siemens hjälper kunder i arbetet med digitalisering och den digitala tvillingen.

Process Simulate simulerar produktionssekvenser i dynamisk 3D-miljö
Process Simulate, en del i PLM-mjukvaran Tecnomatix från Siemens, är en lösning för att verifiera produktionsprocessen i 3D-miljö. Process Simulate verifierar genomförbarheten av produktionsprocessen genom att validera tillgänglighet och kollisionsavstånd. Fullständiga sekvenser och nödvändiga verktyg simuleras. Sektioner, mätningar och kollisonsdetektering ger detaljerad verifiering och optimering av olika scenarier.

• Minskar risk för produktionsändringar sent i genomförandet.
• Minskar planeringstid genom automatiska sekvenserings- och valideringsverktyg.
• Minskar förändringskostnader genom tidig upptäckt och kommunikation av produkt- designproblem.
• Säkerställer ergonomiskt säkra processer.
• Bästa produktionsmetod kan väljas genom att simulera olika tillverkningsalternativ.

Läs hela artikeln klicka här

VolvoProcess Simulate

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-