For Digitized Smart Factories

Återigen! Ett stort tack för din medverkan och delaktighet.

Vi vill från Summ Systems rikta ett stort tack för ditt deltagande vid vårt seminarie – Industrial Skills 2018
Från Summ och Siemens sida är detta ett viktigt event att inleda året med och att ge svar, idéer och inspiration för att fortsätta utvecklas inom digital produktion och digitalisering.

Vi hade för året valt temat Share – Learn – Implement Tackbild

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-