For Digitized Smart Factories

Återigen! Ett stort tack för din medverkan och delaktighet.

Vi vill från Summ Systems rikta ett stort tack för ditt deltagande vid vårt seminarie – Industrial Skills 2018
Från Summ och Siemens sida är detta ett viktigt event att inleda året med och att ge svar, idéer och inspiration för att fortsätta utvecklas inom digital produktion och digitalisering.

Vi hade för året valt temat Share – Learn – Implement Tackbild

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-