For Digitized Smart Factories

Tvillingfødsel

I fremtiden vil alle produkter ha en digital tvilling, tror Håvard Gundersen Zenith Systems AS under navneendring til Summ Systems.

Digital tvilling 

Den fjerde industrielle revolusjonen, har den blitt kalt. Den nye og omgripende digitaliseringen av industrien. Der de tre første revolusjonene handlet om å erstatte eldre produksjonsmidler med nye (som eksempelvis å bytte ut dampmaskin med elektrisk drevne apparater), handler det denne gangen om å bli flinkere til å utnytte allerede eksisterende teknologi.

– En del bedrifter har fremdeles manuelle systemer for kvalitetssikring av produktutvikling og produksjon. Disse bedriftene ligger dårlig an, sier Håvard Gundersen, produktsjef i Zenith Systems AS, hvis uttalte visjon er «å effektivisere arbeidsprosesser i norsk industri».

Han snakker derfor om «den digitale tråden»: Skybaserte representasjoner av produkter gjennom hele livssyklusen. Ikke bare en digital etterligning, men en digital tvilling.

– Digitale tvillinger er eksakte 3D-modeller, en virtuell representasjon av et produkt, så omfattende at de i praksis er umulig å skille fra det fysiske objektet, sier Gundersen  

– I STEDET FOR PROTOTYPER

I fremtiden vil alle produkter ha en slik digital tvilling, tror han. 

– I stedet for prototyper lager selskapet en digital tvilling som mottar alle relevante tekniske data som beskriver produktet og dets funksjoner.

Deretter prøves produktet ut gjennom geometriske 3D-modeller eller ulike datasimuleringsmodeller.

– Slik vil produsenten ha muligheten til å utforme, teste, simulere og forbedre produktene allerede før de eksisterer fysisk.

På nettiden til Zenith finnes en Case Study-video som viser hvordan Maserati utnytter sin digitale tvilling for å drive utviklingen av bilene.

TIL ENHVER TID OPPDATERT

– 3D-modellene kan også brukes som utgangspunkt for ulike simuleringer, det være seg styrkeberegninger, strømningsanalyser, NC baner eller bevegelse, sier Gundersen.

Når produktet er ferdig fremstilt og tatt i bruk, vil man ved hjelp av data samlet av sensorer på det fysiske objektet, ha tilgang til en digital modell som til enhver tid er en oppdatert versjon av det fysiske objektet. 

– Dermed kan man utføre analyser og simuleringer på den digitale tvillingen for å forutse eller forhindre problemer på det fysiske objektet, forklarer Gundersen.

AGGREGERT DATAMENGDE

Slik vil den digitale tvillingen også komme kunden gode, ved at modellen kan brukes til å simulere hvilke belastninger for eksempel bilen hennes utsettes for. På den måten kan privatbilen gi beskjed om når den skal på service, ikke bare basert på kjørte kilometer, men også på bakgrunn av slitasje som for eksempel skyldes temperatur eller kjøremønster.

På gruppenivå kan den aggregerte datamengden åpne for enda større innsikter, sier Gundersen.

– Se for deg at hvert eneste eksemplar av samme produkt samler inn data om de samme måleparametrene. Man kan altså som produsent aggregere data fra hvert eneste eksemplar, og på den måten få innsikt i så vel globale trender og variasjoner i bruksmønstre, som typiske slitasjeproblemer.

PREVENTIVT VEDLIKEHOLD

Til sammen gir alle disse dataene et innblikk man aldri tidligere har hatt i produktene etter at de har forlatt produksjonslokalet. 

– Utviklingen innen pris og ytelse på sensorteknologi og «internet of things» vil føre til at produsentene vil få en konstant strøm av data fra produkter som er ute i markedet.  Dette vil selvsagt føre til diskusjoner om IT-sikkerhet og personvern, men det vil også gi unike muligheter til å kunne følge opp hver eneste fysiske tvilling. Preventivt vedlikehold vil fortsette å være det store satsingsområdet. Når du som produsent kan få total oversikt over timer i bruk, slitasjedata, etc, så vil man kunne tilby kundene tilnærmet 100% oppetid. 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-