For Digitized Smart Factories

Motorcykelbolaget Yamaha gör en Daimler - ny storaffär för Siemens NX och Teamcenter

En av ”sanningarna” i PLM-världen är att OEM-företag inte byter CAD-system om inte det finns väldigt goda skäl. Det är inte så att det aldrig händer, men det är sällsynt. Daimler Mercedes beslut att avveckla Dassault Systemes CAD-lösning CATIA och ersätta den med Siemens PLMs NX för några år sedan är ett av få exempel. Satsningen visade sig f ö vara framgångsrik - på mindre än två år gick 6 500 medarbetare från CATIA till NX - utan tvekan en imponerande prestation.
Idag kan verkstadsforum.se avslöja en liknande händelse: Japanska motorcykelutvecklaren och tillverkaren, Yamaha, ersätter sina befintliga CAD-CAE-system med just Siemens PLMs NX. Det finns dock vissa skillnader jämfört med Daimler-fallet: Vad Yamaha gör är att avveckla en egen, ”hemmabyggd” CAD-lösning och ersätta den med en kommersiell lösning. Samma sak gäller PDM-sidan av denna affär, som inkluderar en övergång Siemens PLMs Teamcenter (TC).
Antalet licenser det handlar om avslöjas inte officiellt. Men VFs källor indikerar att "det är ett större konto i närheten av tusen säten." Om det är korrekt kommer dessa siffror sannolikt att göra detta till årets största CAD- och PDM- affär inom bilindustrin.
I finalomgången stod kampen mellan Dassaults 3DEXPERIENCE-lösningar (3DX), CATIA och ENOVIA, men det blev alltså NX och TC som drog längsta strået.

Läs även artikeln som VF-redaktionen publicerat på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com:
Det faktum att Yamahas motorcykeldivision, som står för två tredjedelar av företagets verksamhet, inte hade ett kommersiellt system på plats är sällsynt. Antalet spelare på den globala fordons OEM-arenan som inte har ett kommersiellt CAD-CAE-system kan räknas på ena handens fingrar.
Det är visserligen sant att ett proprietärt, egenutvecklat system kan erbjuda unika kapabiliteter. Men å andra sidan är det ingen lätt uppgift att underhålla och ta en proprietär lösning till de nivåer som dagens produktutvecklingsmiljöer kräver. I långa loppet är det ofta en bättre idé att låta specialister som Siemens PLM, Dassault eller PTC ta hand om utvecklingen av det industriella IT-stödet. Med systems engineering-teknik, avancerad simulering, IoT, virtual- och augmented reality, IIoT (Industrial IoT), Industri 4.0-koncept och semiautomatiska, mjukvarustyrda autonoma fordon som står inför dörren inom automotive, kan egenutveckling av industriellt IT-stöd ta bort för mycket fokus från kärnverksamheten. På sista raden kommer det troligen inte bara att bli billigare, utan också mer resurseffektivt, att använda en kommersiell lösning.
Denna resonemangskedja delas av Makoto Shimamoto, senior chef och ansvarig för ”PF Model Unit” på Yamaha Motor.
- En förbättrad utvecklingsprocess för våra motorcyklar, som är vår huvudprodukt, har stor betydelse för oss, säger Shimamoto och tillägger att, "användning av program från Siemens kan hjälpa oss att uppnå kvalitetsförbättringar, kortare utvecklingstider och minskad arbetsbelastning, effekter som gör att konstruktörerna kan ägna mer tid åt att skapa innovationer. Vi förväntar oss att arbetet med Siemens PLM hjälper oss att uppnå affärsmålen för högre affärseffektivitet och produktkonkurrens."
 
Aggressiv implementationsplan. Precis som i fallet med Daimler Mercedes så jobbar man efter en tuff implementeringsplan. På bara 10 månader är det tänkt att systemen ska vara utrullade och igång. Det här är snabbt, men genomförbart och processen har för övrigt redan börjat.
Till sin hjälp har Yamaha utnyttjat Siemens s k ”Advantedgelösning”, vilket är en uppsättning verktyg för snabbare PLM-implementering. 
Advantedge kan delas upp i två områden: Metodik och Templates (”förpreparerade mallar”). Det första är precis vad det låter som; medan Templatesbiten handlar om att effektivare ta sig an utmaningen att påskynda PLM-installationsprocessen. Man gör detta genom fördefinierade och validerade PLM ”best PLM practices”. I detta utnyttjas en systems engineering-metodik för att definiera och validera PLM-lösningarnas stöd för programmets affärs- och teknikmål.
I framtiden har Yamaha Motor för avsikt att bygga vidare på denna grund för att skapa digitala processer som länkar design med tillverkningsteknik och i slutänden förverkligar målet om att digitalisera alla processteg, från design till produktion.
- Med de miljöförändringar som idag präglar tillverkningsindustrin tror vi att digitalisering gör det möjligt att bättre genomför affärstransformation och innovation, kommenterade Kunihiko Horita, Siemens PLMs japanska verksamhetsschef. Vi erbjuder lösningar över hela värdekedjan som stöder våra kunders omvandling till ett digitalt företag. 
 
Frustrerande läge för Dassault Systèmes 3DX och V6 inom automotive.
Lika mycket som Yamahadealen är en framgång för Siemens PLM, är den ett bakslag för tuffa konkurrenterna inom automotive, Dassault. Yamahas systemval är på sätt och vis ännu en indikation på att de stora OEM-tillverkarna inte tagit till sig lösningarna inom företagets 3DEXPERIENCE-plattform baserade på V6-arkitekturen.
Visserligen har Dassault Systèmes CAD-mjukvara, CATIA, i sin V5-version fortfarande har en mycket stark position inom fordonsindustrin, men trenden är att Siemens NX, företagets flaggskepp på CAD-sidan, är på väg att äta upp delar av försprånget. Daimler Mercedes är förstås det hittills bästa exemplet på detta, medan Yamaha i skenet av detta blir ytterligare en viktig indikator som bekräftar tillväxttrenden för NX. Andra stora NX-konton inkluderar Fiat/Chrysler, Nissan och GM.
När det gäller cPDm (collaborative Product Definition management, huvudsakligen PDM) är marknadsutvecklingen mer entydig, med Siemens PLM som den klart dominerande spelaren med Teamcenter-sviten.
 
När det gäller CATIA i sin V6-baserade (3DEXPERIENCE) version är bilden mer problematisk.
VerkstadsForum.se har tidigare visat att denna lösning hittills har varit ett misslyckande i Jaguar Land Rovers iPLM-projekt. Efter sju år är man fännu inte är igång. Den ikoniska brittiska biltillverkaren använder fortfarande sin gamla kombination med CATIA V5 och Siemens Teamcenter som grund i produktutvecklingsprocesserna. Målsättningen var annars ett renodlat 3DX-projekt.
Inte heller är ett annat av Dassault framhållet 3DX/V6-referensobjekt, Renault, något s a s ”rent” V6-projekt. När VF frågade Renaults PLM-chef, Eric Delaporte, om detta i slutet av fjolåret, sa han att man inte kör en "ren" 3DEXPERIENCE-lösning. Istället, som han förklarade, ”strävar vi efter detta, men ännu är lösningen i fråga ett blandat V5/V6-upplägg."
Helhetsbilden är att man inom automotivesegmentet ännu förhåller sig avvaktande till DS’ 3DX och V6 i väntan på bevisen om att plattformen och V6-arkitekturen når den nödvändiga industriella mognaden. I allmänhet håller fordonsutvecklare sig kvar i den välfungerande V5-miljön, allt som oftast då i kombination med Siemens PLM Teamcenter/Tecnomatix svit.
Sammantaget får detta betraktas som en frustrerande situation för Dassault Systèmes 3DX/V6, som i hög grad påverkar lösningens framtid i automotivesegmentet. Det är inte optimalt för en potentiell användare att sitta ensam i ett system som används av bara ett fåtal andra. Om ingen, eller för få andra, väljer att investera i V6-miljön riskerar de som tänker använda V6 att hamna i en situation där de digitala kopplingarna till andra utvecklingspartners och leverantörer blir ett hinder för en effektiv och smidig produktframtagningskedja på grund av brister i systemkompatibilitet. Ett vanligt framhållet problem i sammanhanget är att man hittills jobbat med filbaserade strukturer, medan V6 bygger på datadrivna strukturer.
Dessutom kommer motivationen för Dassault Systèmes att satsa stora resurser på specifika automotive-relaterad mjukvaruproduktutveckling bli mer begränsad.
 
Fler affärer i resans riktning. Yamaha Motor satsar alltså på att distribuera NX och Teamcenter för att användas som en bas i bolagets globala utvecklingsprocesser på motorcykelsidan. Detta bygger på en helt integrerad 3D-produktutvecklingsprocess och en effektiv integrerad hanteringsmiljö för 3D-masterdata. ”NX, som används för digital design och ingenjörsanalys, kommer att göra det möjligt för designers att arbeta mer effektivt och samarbeta, vilket möjliggör kortare tid till marknaden och snabbare innovationscykler”, skriver Siemens PLM i sitt pressmaterial.
Genom att använda Teamcenter som den digitala tråden över produktutvecklingsprocessen tillåter globala team att arbeta med en enda källa till senaste produktdata.
 
Läser man mellan raderna, kan vidare vara så att Yamaha – vid sidan av CAD-användningen - också förr eller senare kommer att använda Siemens CAE- och digitala tillverkningslösningar.
Ingenting sägs i pressmaterialet om resten av Yamaha, men om motorcykelavdelningen lyckas rimligt bra kan affären växa ännu längre.
 

 

Skicka till en vän Dela

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-