For Digitized Smart Factories

Anläggningsutformning och optimering

I tider med ökande kostnader och tidspress i tillverkningen, tillsammans med den pågående globaliseringen, har logistik blivit en huvudfaktor i ett företags framgång. Pengar kan gå förlorade dagligen genom ineffektiva tidsplaner, lokal i stället för global optimering, ineffektiv resurstilldelning och låg produktivitet.
Huvudfunktioner och fördelar med Plant Simulation
Funktioner

 • Objektinriktade modeller med hierarkisk struktur
 • Öppen arkitektur med flera standardgränssnitt
 • Biblioteks- och objekthantering
 • Generisk algoritmdriven optimering
 • Automatisk analys av simuleringsresultat
 • HTML-baserad rapportskapare

Vinster

 • 3-6 % besparing på den ursprungliga investeringen
 • Öka produktiviteten i befintliga system med 15-20 %
 • Minska kostnaderna för nya system med 5-20 %
 • Optimera resursförbrukning och återanvändning
 • Minska lager med 20-60 %
 • Minska produktionstiden med 20-60 %

Är du intresserad av att få mer information om denna lösning vänligen kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.0723 - 95 77 95. Prova Plant Simulation gratis i 30 dagar klicka här

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-