For Digitized Smart Factories

Vi välkomnar Anders S Johansson som ny försäljningschef

Vi  är mycket glada att få hälsa vår nya medarbetare Anders S Johansson välkommen till oss på Summ Systems. Anders kommer att arbeta som Sales Manager och vara stationerad i Göteborg för att ge bästa möjliga service till våra kunder på den Västra sidan. Läs Anders presentation här nedan.

Mitt namn är Anders Johansson, jag är 43 år gammal med en bakgrund inom konsultbranschen med huvuddelen av min inriktning inom fordonsindustrin.

Jag har varit inriktad på försäljning och varit kundansvarig för större kundkonton men även arbetat som projektledare för industrialiserings- och forskningsprojekt. Som grund har jag en högskoleingenjörsexamen i elektronik från Chalmers i Göteborg. Jag bor i Göteborg med min fru och mina två söner (3 år och lillebror som föddes i början av november). Som person försöker jag alltid att vrida och vända på ett problem för att se saker i nya sammanhang och finna en bra lösning. Jag är glad och gillar att ta mig an nya utmaningar. Jag försöker hålla mig i form genom löpning där Göteborgs Varvet är det årliga målet. Jag har nyligen påbörjat min nya tjänst hos Summ Systems AB som Sales Manager där jag kommer att arbeta med att strukturera våra säljaktiviteter och ansvara för kunderna i de Västra regionerna med utgångspunkt från Göteborgs kontoret. Mitt mål är att ge kunderna en bra överblick i hur våra produkter kan ge dem stöd genom hela kedjan och att skapa värde genom att effektivisera processen.

Jag ser verkligen fram emot min nya tjänst, samt att få träffa och samarbeta med alla partners och kunder, både nya och befintliga, till Summ Systems.

Anders S Johansson

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-