For Digitized Smart Factories

Jätteaffär när Bosch konsoliderar CAD- och PDM-system i Siemens PLM-miljöer

Blir en av effekterna av det tyska initiativet, Industry 4.0, att Siemens PLM blir vinnare, samtidigt som Dassault Systemes och PTC förlorar mark? Frågan hamnar idag i nytt ljus när industrijätten Bosch meddelar att bolagets Electrical Drives-division ska standardisera sin PLM-arsenal, vad avser CAx och PDM, på mjukvaror från Siemens PLM Software, företrädesvis då NX (CAD) och Teamcenter (PLM/PDM).

Bolaget blir därmed det andra storföretaget på kort tid att satsa på PLM-mjukvaror från Siemens och att samtidigt fasa ut framför allt sina Dassaultlösningar. Som VF tidigare rapporterat är det bara ett knappt år sedan den tyska fordonstillverkaren Daimler Mercedes gick över från Dassaults CATIA till Siemens NX. Bosch ska gå till att enbart jobba med Siemensprogram vad avser CAD och PLM/PDM. Det handlar framför allt om Siemens high-end CAD-CAE-CAM-mjukvara NX och PLM/PDM-systemet Teamcenter.

Men det som gör att beslutet får återverkningar långt utöver detta är, att det inte bara rör Electrical Drives-divisionen; målet är att över tid konsolidera hela denna jättekoncern på Siemens PLM-verktyg. Det är ingen liten aktör vi talar om: Bosch Group har globalt ca 370 00 anställda och intäkterna under 2015 låg på över 70 miljarder euro. Inom gruppen ryms ca 440 dotterbolag i 60 länder, samtidigt som bolaget via partners (inom t ex service) finns representerat i mer än 160 länder. Det säger sig självt att ett bolag med de här dimensionerna nått sina framgångar genom proaktiv teknologiutveckling i kombination med vassa produktions- och tillverkningskapabiliteter.

Ett bevis för detta är att man i denna gigantiska organisation ifjol listade över 4 500 teknikpatent. Den globala förändringstakten ställer krav på att utveckla produkter i världsklass, vilket är bolagets allmänna målsättning. För detta krävs en anpassning till de nya teknologier och plattformar som nu snabbt förändrar den industriella verkligheten. Det är en utmaning som Bosch antagit.

Läs mer>>>

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-