For Digitized Smart Factories

Siemens och Autodesk i multi-CAD-avtal- CAD på väg att bli en strategisk resurs igen

Friberg 5 14

En av poängerna med Siemens PLMs lösningar är att de alltid stått för branschens kanske största öppenhet när det gäller kommunikation med andra mjukvaror. Bolagets PLM-svit, Teamcenter (TC), är ett bra uttryck för detta och ett intressant faktum är att ingen annan mjukvara hanterar fler filer från tuffa konkurrenternas, Dassault Systemes, CAD-program CATIA. Men bra kan alltid bli bättre och idag blev det klart att Siemens PLM och en annan av branschens jättar, Autodesk, skrivit ett avtal kring interoperabilitet.

Tanken med detta är att hjälpa tillverkarna att minska kostnader som härrör från inkompatibilitet mellan program inom produktutveckling samt undvika eventuella problem med dataintegritet. Detta är dagens stora nyhet i PLM- och CAD-världen och signalerar en viktig förändring i synen på CAD-mjukvara: "CAD är på väg att åter ses som en strategisk resurs, istället för som en stapelvara."

( Bilden: - CAD-program har under många år betraktats som en slags stapelvaror, ”commodities”, där alla mer eller mindre har haft samma eller liknande funktionalitet. Därmed har det egentligen inte spelat någon roll vilken produkt man satsat på. Detta håller i skenet av nya disruptiva tekniska plattformar och sammanhängande koncept som Industri 4.0 på att förändras, säger Siemens PLMs nordenchef, Mats Friberg.)  

 

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-