For Digitized Smart Factories

Hur redo är Sverige för Industri 4.0?

Genom Industri 4.0 ska svensk industri utvecklas, effektiviseras och öka sin konkurrenskraft. Men hur vi ska ta oss dit? Nu lanserar Summ Systems en enkät för att ta tempen på kunskapsläget inom svensk industri. 

Dick Nystrom

Att göra omställningen till Industri 4.0 ställer stora krav på industrin, som måste våga utmana affärsmodeller, förändra tillverkningsprocesser och göra investeringar. Hur långt företagen har kommit i den resan varierar mycket. Och ofta är det bristen på rätt kompetens som står i vägen för förverkligandet av Industri 4.0.

 –  Jag får en del olika typer av frågor beroende på vem det är jag pratar med, frågorna kommer högt som lågt. Ibland är det frågor av mer teknisk art där man går rakt in på vad man har problem med och vad man behöver hjälp med för att komma framåt. Men i många fall märker jag när jag pratar med företagen att det stannar upp en hel del i deras egen kunskap och medvetenhet, säger Dick Nyström vd på Summ Systems.

Summ Systems är partner till Siemens Industry Software och levererar hela deras produktsvit, från enkla CAD-system till fullskaliga PLM-lösningar.  En stor del av deras affärsidé är därför att guida företag till hur de kan maximera sin produktivitet genom digitalisering. Därmed har Dick Nyström också sett många exempel på företag som är intresserade av Industri 4.0 men som inte riktigt vet hur de ska ta första steget och ha en strategi att följa.

Enkäten ska ge en bättre bild av mognaden

För att tackla utmaningen med att kunskapsläget är så skiftande inom industrin lanserar Summ System därför nu en frågeenkät. Tanken med enkäten är att få en bättre överblick över hur långt man kommit och hur redo olika industrier och branscher är för att göra omställningen till Industri 4.0.

En del av syftet är också att hjälpa Summ Systems själva att förstå hur de på bästa sätt kan designa sitt erbjudande, för att göra det enkelt för industrierna att ta steget in i digitaliseringen. Det kan handla om vilken typ av lösningar som efterfrågas eller vilka branscher som har kommit längst. Men utöver detta vill man också få industrin att helt enkelt börja tänka mer på digitaliseringen. 

Gör enkäten här

– Alla de här stegen leder till att man sätter igång en intern tankeprocess och det är jättebra. Det är därför vi ställer vissa frågor som är av karaktären ”hur uppdaterad känner du dig på det inriktningsbeslut som regeringen tagit kring ”nyindustrialsering”. Det är en ganska stor fråga. Sen blandar vi med mer konkreta frågor kring hur företagen jobbar med att följa upp och göra flaskhalsanalyser i sin egen produktion eller hur mycket egen maskinbearbetning de har. Det är egentligen lika mycket för att få dem att stanna upp och reflektera över sin egen situation, säger Dick Nyström.

Enkäten består av 12 enkla frågor som ska ge en indikation på nuläget och kunskapsnivån inom industrin. Svaren tror Dick Nyström kommer vara till stor nytta när Summ Systems pratar med sina kunder. Men dessutom tror han att svaren även kan ligga till grund för att höja kompetensnivån generellt inom industrin i sin helhet.

– Vi har en dialog igång med Teknikföretagen och Produktion 2030. Tillsammans kan vi titta på möjligheten att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram som en del i detta, säger Dick Nyström. 

Gör enkäten här

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-