For Digitized Smart Factories

Digitalisering av industrin är värd tusentals miljarder för Sverige

Svensk industri halkar efter den internationella konkurrensen, vilket får stora effekter för vårt välstånd. Nu hoppas Siemens att en stor satsning på digitaliserad industri ska kunna tillföra flera tusen miljarder till Sveriges ekonomi. 

Förra året släppte Siemens en rapport kring industrins roll för Sveriges välstånd. I rapporten slår man bland annat fast att industrin står för 77 procent av Sveriges exporter och 72 procent av näringslivets satsningar på forskning och utveckling. Industrin är därmed en livsviktig inkomstkälla och tillväxtmotor för Sverige, som dessutom skapar många av landets högkvalificerade arbetstillfällen.

Friberg 5 14

– För varje nytt industrijobb skapas fem andra jobb, i andra led av ekonomin. Det är det vi vill lyfta, att det inte behövs så väldigt mycket tillväxt i industrin för att den samhällsekonomiska effekten ska bli stor, säger Mats Friberg, vd för Siemens PLM som utvecklar mjukvara för digitalisering av industrin.

Men samtidigt som rapporten visar på industrins betydelse, visar den också att svensk industri stagnerat under senare år. 2013 var Sveriges industriella produktion exempelvis tre procent lägre än år 2000. Mycket av nedgången beror på finanskrisen 2008, men den svenska industrin har inte heller återhämtat sig lika väl som exempelvis den tyska, belgiska, nederländska eller finska industrin. 

Den här stagnationen är så klart olycklig för industriföretagen men också för samhällsekonomin i stort. I rapporten räknar man nämligen ut att industrins bidrag till Sveriges ekonomi, fram till 2040, skulle vara 6 800 miljarder högre om man kan öka sin industriella produktion i samma takt som Tyskland, Belgien och Nederländerna.

Digitalisering är nyckeln - läs hela den intressanta artikeln klicka här

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-