For Digitized Smart Factories

Barilla optimerar sin produktion

Summ Systems har hjälpt Barilla Sverige AB att analysera flaskhalsar i produktionen och verifiera effekten av olika förslag som funnits att flytta produktionsutrustning i syfte att effektivisera produktionen och att uppnå redundans i maskinparkens utnyttjande. Samarbetet har utförts genom en förstudie som sannolikt kommer utmynna i ett genomförandeprojekt under Q4 2016.

Jag är projektchef vid Barillas Sverige AB, med produktion i Filipstad. Vi är världens största knäckebrödsproducent och exporterar knäckebröd, ströbröd och andra bageriprodukter till ett 40-tal länder. Varumärket Wasabröd ägs sedan 1999 av den internationella livsmedelskoncernen Barilla, med säte i Parma, Italien.

Jan Löfberg, Technical Development Manager BU Bakery, Filipstad Plant

Vänligen kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 010-4984835 för mer information om Plant Simulation och hur vi kan hjälpa ert företag med att effektivisera er produktion.

Barilla ny

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-