For Digitized Smart Factories

Tillverkningsindustrin vittnar om starkt läge

konjunkturinstitutet jan 2016

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 115,1 i december till 120,8 i januari och signalerar om ett betydligt starkare läge än normalt. Uppgången förklaras av att en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små (vilket bidrar positivt till uppgången i konfidensindikatorn) samt av mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek. De förbättrade omdömena är i sin tur främst hänförbara till investeringsvaruindustrin. Industriföretagens produktionsplaner på tre månaders sikt har justerats ner en aning sedan december, men är fortfarande mer optimistiska än normalt.

Läs senaste konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet.  klicka här

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-