For Digitized Smart Factories

Vi gör svensk industri smartare!

future-of-manufacturing-siemens

Vi gör svensk industri smartare

Svensk och internationell industri är en drivkraft för innovation och produktivitet, men samtidigt blir konkurrensen allt hårdare. Kunderna kräver nya anpassade produkter av hög kvalitet. Dessutom måste produktiviteten och effektiviteten i tillverkningen successivt öka. I längden är det bara de företag som effektiviserar sina resurser som kommer att klara trycket.

Kontakta oss för mer information This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs mer hur utmaningarna kan övervinnas 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-