For Digitized Smart Factories

Nyindustrialisering - potential för Sverige

industrialisering

Sverige har byggt mycket av sitt välstånd på industrisektorns framgångar. Industrin kommer även i framtiden att ha en avgörande roll för exportintäkter, innovationer, forskning och jobbskapande. 

På Siemens jobbar vi dagligen med att utveckla lösningar som hjälper företag att bli effektivare, mer miljövänliga och att nyttja digitalisering och effektivare produktionsmetoder för att bättre möta konsumenternas ökande krav på skräddarsydda lösningar. Siemens koncept för nyindustrialisering med den digitala fabriken minskar tiden från idé till färdig produkt.

Kontakta oss så berättar vi mer
Anders Schütz Soneskog 010-4984832 eller Dick Nyström 010-4984830

Läs mer på Siemens sida om framtidens produktion

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-