For Digitized Smart Factories

Därför tillverkar vi i sverige

BUSINESS SWEDEN - Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin i Sverige 2015.

Tillverkningsindustrin gjorde Sverige till ett rikt land. Idag är den landets exportmotor med intäkter enbart från varuexporten på 1 050 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av BNP. Tillverkningsindustrin är arbetsplats för 600 000 svenskar varav 200 000 är anställda i utlandsägda industriföretag – ett bevis så gott som något på dess konkurrenskraft och internationalisering. Här återfinns många av Sveriges mest innovativa och internationellt framgångsrika företag.

Under en längre tid har tillverkning flyttats från höglöneländer till låglöneländer i Östeuropa och Asien. Här i Sverige har debatten gått hög om vi kommer att ha någon tillverkningsindustri i framtiden.

I denna rapport visar Business Sweden att förutsättningarna för lokalisering av tillverkning håller på att förändras till Sveriges fördel. Flexibilitet och innovationskraft börjar betyda mer än låga löner.

Tillverkningsindustrin i Sverige har kunnandet, erfarenheten och anläggningarna som krävs för att konkurrera framgångsrikt i Europa och på världsmarknaden. Men det räcker inte. Nu måste vi se till att industrin även i framtiden får tillgång till den bästa kompetensen, forskningen och infrastrukturen, samt en fortsatt attraktiv företagsbeskattning. Sverige har inte råd att missa denna chans till förnyad dragkraft för tillväxten.

Vi på Business Sweden arbetar målmedvetet för att tillverkningsindustrin i Sverige ska bli än mer framgångsrik internationellt, med avseende på både varor och tjänster.

Det är med glädje jag presenterar Business Swedens rapport Därför tillverkar vi i Sverige som visar att tillverkningsindustrin är en viktig del av vår ekonomiska framtid.

Ylva Berg VD Business Sweden

pdfLadda hem rapport

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-