For Digitized Smart Factories

Summ Industrial Skills Seminar

Vi måste tyvärr informera dig om att Industrial Skills som skulle gått av stapeln den 17 -18 mars tyvärr måste flyttas fram. Detta beror på det Corona virus som sprids så kraftigt vilket innebär reserestriktioner för både talare och besökare. Av hänsyn till detta kommer eventet senareläggas och vi återkommer med ett nytt datum inom några dagar.

Om ni bokat hotellrum ber vi er att avboka det själva så att allt blir rätt och riktigt.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller önskemål.
Vi hoppas på din förståelse!

Unfortunately, we must inform you that, unfortunately, Industrial Skills that would be launched on March 17-18 must be moved forward. This is due to the Corona virus that spreads so heavily, which means travel restrictions for both speakers and visitors. For this reason, the event will be postponed and we will return with a new date within a few days.

If you booked a hotel room, we ask you to cancel it yourself so that everything is right and correct.

Please contact us if you have any questions or requests.
We hope for your understanding!

 

Registration

Event Start 2020-03-17
Event End 2020-03-18
Location Göteborg

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-