For Digitized Smart Factories

Hur effektiva är era processer för konstruktion, produktionsplanering och beredning?

Välkommen till vårt lunchseminarium där vi kommer presentera och diskutera och hur Siemens NX CAD/CAM och Teamcenter kan stötta tillverkningsindustrin med att effektivisera och förbättra sina arbetsprocesser och time-to-market.

7 NOVEMBER
QUALITY HOTEL™ ROYAL CORNER
LIEDBERGSGATAN 11
SE-352 32 VÄXJÖ

Registration

Event Start 2019-11-07
We are no longer accepting registration for this event

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-