For Digitized Smart Factories
02
Sep
2020

Summ Industrial Skills Seminar

2020-09-02 - 2020-09-03
Göteborg

Banner Industrial Skills 2020 New date 2020 03

Tillsammans skapar vi möjligheter till affärer!

Vi alla på IDEAL GRP vill och kan ge er kunder bästa möjliga service. I en tid med många svåra beslut, vill vi arbeta för att hitta nya spännande lösningar kring möten och leveranser. Vi ser möjligheterna med dagens teknik och distributionsnät. Att inte kunna ses fysiskt under en period innebär att vi från och med nu kommer att kunna erbjuda smarta virtuella möten, exempelvis via Teams & Skype. Vi ser det som en positiv utmaning med snabba kommunikationsvägar. 

Vi vill inte stanna upp, utan fortsätta att digitalisera den industriella världen!

Då Corona kom in i allas vår värld valde vi direkt att flytta fram Industrial Skills som var planerad nu i mars och vårt nya datum är den 2-3 september på Hotel 11 i Göteborg.

Registrera dig redan nu så det finns med i din planering!


Together we create opportunities for business!

We all at IDEAL GRP want and can provide customers with the best possible services. In a time with many difficult decisions, we want to work to find new exciting solutions around meetings and deliveries.

We see opportunities with today's technology and distribution networks. Not being able to be physically seen during a period built in that from now on we will be able to offer smart virtual meetings, for example via Teams & Skype. We see it as a positive challenge with fast communication paths.

We don't want to stop, but continue to digitize the industrial world!

As Corona arrives in all of our world validations, we will immediately advance Industrial Skills that was planned for March and our new date is September 2-3 at Hotel 11 in Gothenburg.

Register now and there is your planning!

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-