For Digitized Smart Factories

Teamster + Digital Simulering = Sant

Nu tar Teamster klivet in i Process Simulate för digital simulering & robothantering. Framtida utmaningar kring större projekt med ett öppet och generellt verktyg i automationsprocessen ledde till att Teamster och Summ Systems inledde ett samarbete i början av 2016.

Utmaningen för Teamster var allt viktigare krav från flera befintliga och potentiella kunder gällande flexibiliteten att kunna arbeta med flera robotleverantörer i samma system. Allt mer komplicerade produkter och tillverkningsprocesser gör att tillverkarna står inför ännu högre utmaningar kring ledtider och produktionsoptimering. Flera av Teamsters kunder vill också kunna simulera och köra flera stationer i samma serie samt att kunna arbeta med 3D- modeller av produkter och resurser för att kunna validera tillverkningksprocessrena virtuellt i förväg.

Teamsters måtto är att skapa de allra bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för sina kunder och då är  det viktigt att göra allting rätt från början för att uppnå kvalitets och säkerhetsmålen.  Det viktiga är att sätta sig in i varje kunds specifika behov och anpassa tekniken efter deras produktionsprocesser för att kunna korta ledtider och säkerställa installationer och leveranser.

”Med denna satsning tar vi ytterliggare steg frammåt i vår strategi, vilket innebär att vi blir mer tydlig som total intergratör för Industrin i Sverige, och övriga Världen”, säger Vd Ulf Mill.

I Summ Systems leverans ingår en hellhetslösning med mjukvara, installation av Teamsters produktionsmiljö samt att kompetensutveckla vid fyra tillfällen i Process Simulate och Process Designer.

”Den här affären är viktig i flera avseenden då Teamster är en mycket framträdande automationsleverantör inom tillverkningsindustrin och verksam inom flera branscher. Att de nu tar steget in i det vi kallar den Digitala fabriken och själva ser nyttan och värdet av robotsimulering och programmering med Process Simulate och Process Designer är en fortsatt stark bekräftelse av Summs leverans och erbjudande”, säger VD Dick Nyström

Process Simulate är svaret på aktuella krav genom att ge utformning och validering av tillverkningsprocesser i en dynamisk 3D-miljö som är helt integrerad med tillverkningsstrukturen där användarna har metoder för att återanvända, skapa och validera tillverkningsprocesser med realistiskt beteende och optimering av cykeltider. Process Simulate kan utökas med funktioner för Virtual Commissioning vilket möjliggör simulering och driftsättning av produktionssystem. Process simulate ingår i Tecnomatix produktportfölj med omfattande digitala produktionslösningar som hjälper företag att ta smartare beslut och snabbt hitta sätt att öka produktiviteten, sänka kostnader och träffa kvalitetsmål.

Teamster2

Med rätt teknisk kompetens och affärsfokus levererar Teamster tjänster och produkter som ökar kundernas konkurrenskraft. Enkelt uttryckt är Teamster en funktionsleverantör som utvecklar avancerade systemlösningar för industrin.

Teamster AB
Vingalandsgatan 8
417 63 GÖTEBORG
+46 (0)31-65 80 00
www.teamster.se

teamster 

I samarbete med Siemens PLM Software levererar Summ världsledande mjukvarulösningar och tillhörande tjänster inom produktionseffektivisering och produktutveckling för den svenska och skandinaviska marknaden.

Summ Systems AB
Tornbyvägen 1
582 73 Linköping
+46 (0)10-209 98 00 www.summsystems.se

summ-logo220 

Interested in our products & services? Welcome to contact us!

We are here to answer your questions and provide more information about our products, solutions and services.
Please enter your contact information and we look forward to getting back to you. Read more about our Privay Policy.
Full Name(*)
Please type your full name.

Phone(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

I want to learn more about

Message
Invalid Input

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-