For Digitized Smart Factories

Simuleringsverktyg gör det enklare för AP&T:s kunder att ta rätt beslut

Nu kan AP&T:s kunder redan på offertstadiet få en exakt bild av hur just deras planerade produktionslinje kommer att fungera och prestera i autentisk miljö. Med hjälp av ett avancerat simuleringsprogram kan AP&T:s tekniska säljteam visualisera produktionsprocessen och ange cykeltider och produktionskapacitet med nästintill hundraprocentig precision.

– Det vi visar vid simuleringen är i princip identiskt med vad kunden kommer att få. För företag som står i begrepp att investera i en produktionslinje värd många miljoner blir det förstås enklare och tryggare att ta beslut ju bättre underlaget är, säger Magnus Svenningsson, Director Technical Sales på AP&T.

Simuleringsprogrammet, Process Simulate, är utvecklat av Siemens och används inom fordonsindustrin, där AP&T har många av sina största kunder. För att möta AP&T:s specifika behov har återförsäljaren Summ Systems i Linköping, tillsammans med Siemens, medverkat till framtagningen av en arbetsmetodik för händelsestyrd simulering (Discrete Event Simulation).

Andreas Vaktel-1 low 

Andreas Vaktel, Simulation Engineer på AP&T visar hur ett helt flöde kan köras virtuellt med avancerad händelsestyrd simulering. Det ger både AP&T och kunden en tydlig bild av hur en produktionslinje kommer att fungera under autentiska förhållanden.

– Gemensamt har vi tagit fram ett mycket bra verktyg för händelsestyrd simulering, där maskinerna som ingår i produktionslinjen kan kommunicera med varandra genom ett virtuellt styrsystem. Det gör det möjligt för oss att tidigt identifiera eventuella flaskhalsar i processen, som hade varit omöjliga att upptäcka vid traditionell tidsbaserad simulering, säger Andreas Vaktel, Simulation Engineer på AP&T.

Det här samarbetet har varit viktigt i flera avseenden då AP&T är en mycket framträdande leverantör inom tillverkningsindustrin och verksam inom flera branscher. Att de nu tar steget in i det vi kallar den Digitala fabriken och själva ser nyttan och värdet av robotsimulering och programmering med Process Simulate för 'Discrete Event Simulation' är en fortsatt stark bekräftelse av Summ Systems leverans och erbjudande, säger Dick Nyström, vd på Summ Systems.

Sparar tid i alla led

Simuleringsprogrammet skapar också nya möjligheter att utveckla en kundanpassad produktionslösning på kortare tid. 3D-layouter kan enkelt exporteras från CAD-miljö till Process Simulate och tvärt om. Eventuella justeringar kan göras direkt i simuleringsprogrammet, vilket effektiviserar konstruktionsarbetet och ger kortare ledtider.

Programmet är även förberett för virtuell driftsättning (Virtual Commissioning), vilket innebär att när den färdiga produktionslinjen är på plats i fabriken, kan simuleringsprogrammet användas för att driftsätta maskinerna. Man kan helt enkelt skapa en "digital tvilling" som laddas ner till linjens styrsystem (PLC) och ser till att maskinerna körs på exakt samma sätt som vid simuleringen. Det sparar värdefull tid och gör att produktionen snabbt kan komma igång.

Interested in our products & services? Welcome to contact us!

We are here to answer your questions and provide more information about our products, solutions and services.
Please enter your contact information and we look forward to getting back to you. Read more about our Privay Policy.
Full Name(*)
Please type your full name.

Phone(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

I want to learn more about

Message
Invalid Input

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-