For Digitized Smart Factories
  • Summ Systems is the Siemens PLM Software Partner
  • Summ Road Show

Explore our upcoming events

Summ Systems is the Siemens PLM Software Partner specialist
for manufacturing in the Nordic market.

Vi välkomnar Summ Systems nya medarbetare Robert Grönlund

14 March 2018
Vi  är mycket glada att få hälsa vår nya medarbetare Robert Grönlund välkommen till oss på Summ Systems.  Robert kommer att arbeta... Read More...
News (GENERAL)

Anders Soneskog Summ Systems- Top Sales Person in Nordic Region FY17

14 March 2018
Anders has been a very important and critical resource in the success and growth by Summ Systems over the last year. Summs growth of +50% for the third... Read More...
News (GENERAL)

En smart tillverkning- Digital tillverkning på djupet

01 March 2018
Med totalfokus på digital tillverkning samlades drygt 170 industrimänniskor från 65 bolag för en ordentlig genomgång i ämnet då Summ Systems tillsammans... Read More...
News (GENERAL)

Återigen! Ett stort tack för din medverkan och delaktighet.

05 February 2018
Vi vill från Summ Systems rikta ett stort tack för ditt deltagande vid vårt seminarie – Industrial Skills 2018Från Summ och Siemens sida är detta... Read More...
News (GENERAL)

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

greenwednesday linkedin youtube-